Het huis van Khala : een familie in Bagdad / Minka Nijhuis.
Uitgeverij Balans, herziene ed. 2008, 269 p. ISBN 978 90 5018 908 8